Medlemmar i Forum Basket respektive Sanda BBK kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt nedan:

Forum Basket – söndagen den 23 augusti kl. 17.00

Sanda BBK – söndagen den 6 september kl. 17.00

Bägge årsmötena hålls i föreningslokalen på Alfred Dahlinvägen 8, Huskvarna.

Varmt välkomna!