Medlemmar i Wetterbygden Ungdom (Forum Basket) kallas härmed till ordinarie årsmöte enligt nedan:

Söndagen den 8 Oktober kl. 18.00

Årsmötet hålls i föreningskansliet på Alfred Dahlinvägen 8, Huskvarna.

Varmt välkomna!