Damligasändningarna frestar på tålamodet

13 oktober, 2019

Efter att SBL Dam och Sportsground misslyckats med att komma överens om sändningar den här säsongen, blev det istället en uppgörelse med SolidSport. De flesta med intresse för dambasket drog nog en suck av lättnad över att alla matcher trots allt skulle sändas, även om man tidigt insåg att det skulle bli ett kvalitetstapp i flera avseenden, jämfört med förra säsongen. Bättre att alla matcher sänds, även om det inte sker på en professionell nivå, än att det inte blir något alls, resonerade man.

När ligan har hunnit med 2-3 omgångar får vi konstatera att resultatet är långt under de redan lågt ställda förväntningarna. Det klagas högljutt över att man betalar för sändningar som inte kommer igång, som kommer igång sent, som laggar och hackar och som ibland bara lägger av. Understundom går ljudet inte fram och när det hörs i etern så är matcherna ibland kommenterade, ibland inte. Det är på det hela taget ganska trist.

Det grundläggande problemet är att ansvaret för sändningarna, och stora delar av tekniken, har flyttats från en professionell aktör som Sportsground, till klubbarna, som inte bara ansvarar för att det finns någon som filmar och ytterligare en som kommenterar. SolidSport tar visserligen ansvar för infrastrukturen och ser till att sändningarna kommer ut i etern, men det hjälper inte så mycket när tekniken, internetuppkopplingarnas och annat i klubbarnas ände fallerar.

Och i ärlighetens namn, vad hade man förväntat sig? Sådana här saker är ju inte sådant som klubbarna är, eller skall vara, specialister på.

Jag har nu varit kommentator på ett antal sändningar hos tre olika klubbar och har med egna ögon sett den problematik som klubbarna står inför. Vissa klarar av det på ett bra sätt, främst de som har tidigare vana av att sända via SolidSport, men alla har någon form av problem. Är det inte internetuppkopplingen så är det att få ljudmixern att fungera och kopplas ihop med kameran på rätt sätt, eller så är det något annat. Och överlag finns bekymret att klubbarna oftast inte är rustade rent lokalmässigt utan tvingas till lösningar där man klämmer in kameraman och kommentator på platser som inte på något sätt är optimala.

Det är till råga på allt dyrare att se hela säsongen via Solid Sport än på Sportsground, men det tror jag inte de intresserade oroar sig över. Däremot är det inte bra att deras tålamod ständigt prövas och de börjar ifrågasätta vad de får för pengarna.

Med tiden lär saker och ting rimligen börja fungera bättre. Får man i alla fall hoppas. En sak att hålla i minnet är att sändningarna i dess nuvarande form är provisoriska. Den ursprungliga idén, vilken man får anta fortfarande gäller, är att matcherna skall filmas via Keemotion och inte av en fysisk person på klubben.

Systemet med Keemotion innebär att det i varje arena finns två fast monterade kameror, som med någon underfundig teknik och rent automatiskt, filmar matcherna, som sedan skall föras ut i etern via SolidSport.

Inte i någon av de arenor jag besökt har dock kamerorna från Keemotion installerats ännu. När det skall ske och hur det hela kommer att fungera vet jag lika lite som någon annan. Vad jag förstår är dock installationerna rejält försenade. Frågan man ställer sig är om det då uppstår nya barnsjukdomar som ytterligare frestar tålamodet hos de som köper tjänsten.

Så länge filmningen sker via SolidSports system måste kommentatorn vara i fysisk närhet av kameran. En fördel, när Keemotion- systemet väl är uppe och rullar, är att vi kommer att kunna kommentera på distans. Den dagen blir förhoppningsvis alla matcher kommenterade, eftersom klubbarna kan anlita kommentatorer som befinner sig på annan ort.

Men det återstår att se. För stunden nödgas vi konstatera att vi fick en b-lösning, men det var vi beredda på. Det var priset som måste betalas för att alla matcher skulle kunna sändas. Än så länge befinner vi oss dock i ett provisorium som ofta inte fungerar och väntar på en ordinarie lösning som möjligen kommer att göra det.

// Tapio Joulamo

Synpunkter och åsikter som förs fram i den här krönikan är helt och hållet skribentens egna och skall alltså inte uppfattas som officiella ställningstaganden från Wetterbygden Basketballs sida.