HSB Göta erbjuder ett komplett utbud av tjänster av fastighetsförvaltning, ekonomisk förvaltning och nyproduktion av bostadsrätter.

HSB Göta är en helhetsentreprenör och har även eget fastighetsbolag med hyreslägenheter. Utöver sina bostadsrättsföreningar har man en rad privata fastighetsägare som nöjda kunder. HSB Göta finns i Jönköpings- och Hallands län samt i delar av Södra Älvsborg.

www.hsb.se/gota

VD, HSB Göta, Henrik Zäther:

- Från HSB:s sida ser vi detta som en fantastisk möjlighet att vara med på en elitsatsning från starten och särskilt att det är en satsning på kvinnlig idrott, säger Henrik Zäther.

– Det är viktigt för oss som arbetsgivare att kunna visa upp oss i olika sammanhang och stärka vår attraktivitet som arbetsgivare. Vårt framtida rekryteringsbehov inom fastighetsbranschen är stort och processen med att öka andelen kvinnor i olika positioner inom företaget fortsätter, Henrik Zäther.
För Wetterbygden Basketball har det hela tiden handlat om att synliggöra talangfulla baskettjejer som har ambition att satsa på sin basket och ta den till nästa nivå. I kombination med detta vill man aktivt verka för att ett kvinnligt nätverk bland näringslivet i allmänhet och bland sina samarbetspartners i synnerhet.