Wetterbygden Basketball kan idag stolt konstatera att Insatt blir ny huvudsponsor åt Wetterbygden Stars i deras jakt på framskjutna placeringar i nästa års upplaga av Svenska Basketligan (SBL)!

Historien om Insatt började redan 2007. Med huvudena på skaft, fötterna på jorden och en god portion humor byggde man upp en juristfunktion på Husqvarna AB (publ) i Huskvarna. Sedan dess har man aldrig tappat kontakten även om personernas respektive karriärer har lett dom på olika vägar. Genom åren har man haft mer eller mindre galna tankar om vilken verksamhet man skulle starta för att få möjligheten att arbeta tillsammans igen. Detta kokade så småningom ner till Insatt. Man ville utmana en konservativ rådgivningsbransch och erbjuda handfasta råd baserade på praktiska erfarenheter; det man själv skulle vilja köpa helt enkelt.

Man ville också bygga en företagskultur med inspiration, glädje och driv och låta sina gemensamma värderingar genomsyra allt man gör. Man avsätter därför en del av vinsten till välgörande ändamål. En annan vinstandel används till personalaktiviteter. Man är nämligen övertygade om att alla värden inte är ekonomiska. Eller som Jenny som är anställd hos Insatt skrev på Facebook: ”Insatt är ett företag som helt arbetar efter filosofin och faktumet att lyckliga grisar ger bättre kvalitet på slutprodukten. Det är kul att vara Insatt”. Det är för övrigt Jenny som ska ha cred för namnet ”Insatt” som hon kläckte över en lunch, briljant!

Anna-Lena Isaksson, grundare och jurist på Insatt, kommentar om varför man nu väljer att satsa på basket:

– Valet att satsa på Wetterbygden Stars var självklart av flera anledningar. Vi kan identifiera oss med Wetterbygden Stars. Vi är båda uppstickare och utmanar inom våra respektive områden och visar att det lönar sig att våga satsa. Men framförallt är socialt ansvarstagande en viktig värdegrund för Insatt och något vi tar på stort allvar. I Sverige finns det ingen idrott som lyckats så bra med integration som basketen gjort, där mer än 40% av utövarna har utländsk bakgrund och mer än hälften av alla barn och ungdomar som spelar basket i en förening är flickor. Att Wetterbygden Stars bidrar till att ungdomar i Jönköping får fler bra förebilder att se upp till samtidigt som vi bidrar till ökad bredd i Jönköpings idrottsliv tycker vi är helt fantastiskt, säger Anna-Lena Isaksson.

Wetterbygden Basketball hälsar Insatt välkomna till basketfamiljen!