Jönköping Energis affärsidé är att erbjuda kunder i främst Jönköpingsregionen konkurrenskraftiga och miljövänliga energi- och kommunikationslösningar, i första hand genom nyttjande av effektiv och väl utbyggd infrastruktur. Jönköping Energi åstadkommer samhällsnytta genom att man bidrar till regionens utveckling och till långsiktigt hållbar miljö. Medarbetarnas kompetens och lokalkännedom säkerställer leveranser med hög kvalitet.

Jönköping Energis affärsområden:

 • Fjärrvärmeverksamhet
 • Fjärrkylaverksamhet
 • Elproduktion och elförsäljning
 • Öppet stadsnät för bredband baserat på optisk fiber (Wetternet)
 • Avfallsbehandlingsverksamhet, i första hand energiutvinning
 • Energieffektivisering.

Jönköping Energis vision:

 • Jönköping Energi ska vara det självklara valet av energi och bredbandsleverantör för kunder i
 • Jönköpingsregionen.
 • Jönköping Energi ska erbjuda våra kunder långsiktigt hållbara lösningar.
 • Jönköping Energi ska ha branschens mest nöjda kunder.
 • Jönköping Energi ska vara ledande i att värna yttre miljön och en god arbetsmiljö.
 • Jönköping Energis verksamhet ska vara säker för alla på både kort och lång sikt.
 • Jönköping Energi ska vara en av regionens mest attraktiva arbetsgivare

Läs mer på www.jonkopingenergi.se

Tf kommunikationschef, Jönköping Energi, Anna Carendi:

– Att stödja Wetterbygden Basketball ligger helt i linje med Jönköping Energis ambition att bidra till ett aktivt lokalt föreningsliv. Dessutom kommer damlag ofta i skymundan och det vill vara med och förändra. För oss innebär detta samarbetet också en möjlighet att skapa ett intresse för energibranschen bland unga tjejer och visa att vi är en attraktiv arbetsgivare.

– Vi ser med spänning fram emot att få följa dessa tjejers framfart i Basketettan och vi hoppas att vårt samarbete ska bli långvarigt och givande för alla parter, säger Anna Carendi.