Project Reach logo

Basket är inte allt i livet – men det kanske kan vara en del av lösningen på en del!

Redan från starten av Wetterbygden Basketball har det varit självklart att arbeta för ett mer jämställt och jämlikt samhälle. Vi valde att först elitsatsa på damer då vi tycker att jämställdhet är viktigt. Även om vi i dag inte är helt jämställda är det vår absoluta strävan. I världen antas basket, med sina ca 450 miljoner utövare, komma på andra plats efter fotbollen. Basket är den överlägset största professionella damidrotten i världen.

2015 kom 160 000 asylsökande till Sverige. Ett stort antal av dessa var ensamkommande flyktingbarn från exempelvis Afghanistan, Somalia och Eritrea. Många kom också från Syrien och Irak även om de flesta av dessa kom med sina familjer. Tyvärr är det många av dessa som saknar meningsfulla fritidsaktiviteter och framförallt kontakt med svenskar. Hela vårt samhälle är i stort behov av att lösa problemet med integration på ett bra sätt.

Många av de nyanlända barn och ungdomarna som finns har väldigt lite eller ingen kontakt med svenska jämnåriga tjejer och killar.

En annan grupp som finns i utanförskap på olika sätt är personer med olika funktionsnedsättningar. Ofta saknar man möjligheter till motion och idrott men vi vet att det ger så mycket glädje och positiv utveckling.

Idag ser vi att många barn och ungdomar är längre ifrån idrott än förr. Många barn kanske börjar idrotta när de är små men lägger av när de är runt 11 år. Många blir oerhört stillasittande och det är ett växande folkhälsoproblem. Centrum för idrottsforskning talar om att bara 44 procent av pojkarna och endast 22 procent av flickorna når de rekommenderade nivåerna av daglig fysisk aktivitet.

Folkhälsa är hotad när vi inte rör på oss men det är ju också så att den som inte har bra fritidsaktiviteter har också mycket tid för dåliga val. I vår egen stad ser vi ökad ungdomsbrottslighet med våld, droger och vapen.

Vi i Wetterbygden Basketball vill vara med och skapa positiva val och erbjuda bra förebilder. 2018 startades därför det som vi valt att kalla PROJECT REACH. En rad olika initiativ har startats där grunden är basket tillsammans med spelare från våra elitlag men också våra ungdomslag. Vi vill se fler upptäcka glädjen i världens roligast sport.

Wetterbygden Basketball
info@wbbasket.se

Basket i Sverige

  • Sverige har idag över 75 000 aktiva utövare och räknas som Sveriges näst största ungdomsidrott.
  • 53% av alla de barn och ungdomar som spelar i en förening är flickor.
  • Mer än 40% av utövarna har utländsk bakgrund. Unikt inom svensk idrott.

School Reach

Girls Reach

Women Reach

Community Reach

Summer Reach

Special Reach

Leader Reach