Leader Reach

  • Nya aktiviteter och fler medlemmar ställer höga krav på fler ledare
  • Fler ledare kräver mer utbildning och interkulturell kompetens för att säkerställa god kvalité
  • Barnkonventionen blir lag 2020 och höjer kraven på föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
  • Vi arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ett steg är att vi samlar in registerutdrag från alla ledare. Efter METOO har det blivit ännu mer aktuellt att prata om övergrepp och för oss en angelägenhet att försöka skapa en trygg och uppmuntrande idrottsmiljö
  • Strategisk ledarutbildning av våra spelare från 14 år
  • Spelare som är på väg att sluta är viktiga att visa att det finns en positiv framtid som ledare och engagerad i vår förening
  • Målet är att ha två eller tre coacher i varje grupp