Det är med stor glädje som Wetterbygden Basketball fått besked att Rotary Jönköping lämnar ett större ekonomiskt bidrag till Wetterbygden Basketballs verksamhet.
En symbolisk check lämnades över av Rotarys president Carl-Johan Lundberg till Wetterbygdens verksamhetsansvarige Thomas Ekström vid ett frukostmöte.
Vid samma tillfälle fick de närvarande lyssna på ett föredrag av Thomas Ekström om klubbens basketverksamhet, men också de insatser som klubben gör ute i civilsamhället genom sitt Projekt Reach.
Wetterbygden Basketball är oerhört glada och stolta över detta bidrag som vi tilldelats av Rotary June.
De pengar som klubben nu fått kommer användas till att hjälpa unga tjejer och killar att kunna vara delaktiga i vår verksamhet, speciellt de som har tuffa förhållande och som därigenom har svårt att vara en del i idrottsrörelsen, och i vårt fall basketsporten.
Stort Tack Rotary!