På onsdagsmorgonen kallade RF till sig de olika specialförbunden för att förtydliga begreppet ”Yrkesmässig idrott”. Det är viktigt för idrotten att gemensamt förhålla sig till FHM beskrivning. RF tog upp två punkter som båda ska uppfyllas för att ingå i yrkesmässig idrott:

  • Det ska röra sig om idrottarens huvudsakliga sysselsättning. Det handlar inte om att man tränar på elitnivå eller lägger all sin fritid på sin idrott. Går idrottaren i skolan eller gymnasiet anses just det vara den huvudsakliga sysselsättningen.
  • Man ska anses tillhöra nationell eller internationell elit inom sin idrott på seniornivå, att man definieras som att man tillhör de bästa i Sverige i sin idrott.

Med anledning av RF:s förtydligande av denna fråga så har SBBF, likväl som flera andra specialförbund, sett över det tidigare tolkningen om vilka serier som ska kunna fortsätta spela under de lokala restriktionerna som nu finns i åtta regioner i Sverige.

SBBF slutsats och beslut är att SEH inte fyller de två kriterierna. SBBF kommer därför skjuta upp de matcher som ska spelas med lag från de regioner med lokala restriktioner under den tidsperiod som regionerna beslutat och för Wetterbygden Stars innebär det att följande matcher skjuts på framtiden:

201025 Team 4Q-Wetterbygden Stars (uppskjuten sedan tidigare)

201106 Högsbo Basket-Wetterbygden Stars

201113 Wetterbygden Stars-RIG Mark

201122 Eos Lund-Wetterbygden Stars