Arbetet med att skapa rätta förutsättningar för Wetterbygden Basketball inför sin debutsäsong är inne i ett skarpt läge. Under en period där man på förhand skulle kunna tro komma och handla mycket om bad, sol och glass, har istället kommit och innebära några mycket intensiva veckor för ledningen i Wetterbygden Basketball.

”Sparks Förstafemma Samarbetspartners Powerforward” kan idag stolt presentera att Wetterbygden Basketball knutit upp Tasman Metals AB som ny samarbetspartner!

Tasman Metals AB är helägt svenskt dotterbolag till Tasman Metals Ltd.

Moderbolaget är ett kanadensiskt börsnoterat prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med en renodlad inriktning mot fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller (engelsk förkortning REE) i Europa. Användningen av REE ökar kraftigt i världen till följd av dessa ämnens unika egenskaper som utnyttjas i en rad högteknologiska (”Hightech”) och miljöinriktade applikationer (”Greentech”).

Den svenska berggrunden är unik som fyndplats för sällsynta jordartsmetaller, och svenska geologer och kemister har beskrivit nära en tredjedel av de metallerna. En fyndighet av särskilt ovanlig beskaffenhet befinner sig ca 15 km nordnordöst om Gränna vid Vättern. Tasman Metals AB började provborra i Norra Kärr i december 2009. Fyndigheten Norra Kärr är några hundra meter bred och ca 800 meter lång.

VD, Tasman Metals AB, Henning Holmström:

– Satsningen som Wetterbygden Basketball gör, där flera krafter går ihop om en gemensam satsning mot nationell elit på damsidan tycker vi är mycket spännande. Wetterbygden Basketball, precis som vi, har ett mål att bygga upp något från grunden och lyckas, säger Henning Holmström.

– Vi drar här paralleller till vår egen satsning på Norra Kärr i Gränna. Även vi är i en uppbyggnadsfas, där vi får kämpa men där vi förhoppningsvis lyckas bygga upp en långsiktig verksamhet. Skulle vi lyckas bägge två, Wetterbygden Basketball och Tasman Metals AB, med våra respektive satsningar, så ser vi fram emot ett långt samarbete för allas nytta, fortsätter Henning Holmström, VD, Tasman Metals AB.

www.tasmanmetals.se

I och med Tasman Metals AB: s inträde i Wetterbygden Basketball har man nu gjort klart med tre stora aktörer som alla ser värdet med att investera i damidrotten och ännu mer konkret: inom dambasketen, något som naturligtvis tas emot med öppna armar inom Sparks organisation.

Dennis Aulander, Wetterbygden Basketball:

– Vi är oerhört tacksamma och ödmjuka över det faktum att vi fått så fint gehör ute i näringslivet, i synnerhet med vetskapen att vi representerar en verksamhet som egentligen, på sätt och vis, fortfarande befinner sig i startgroparna. Faktum är ju att vi inte har skjutit ett hoppskott ännu och ändå har vi detta genomslag på näringslivet, det vittnar ju om att våra samarbetspartners tror på vårt koncept och det vi hittills har getts chansen och presentera.

– Inträdet av Tasman Metals AB känns fantastiskt stimulerande, för precis som Henning refererar till, så är vi två verksamheter som påminner mycket om varandra, dessutom två verksamheter som både vill, kan och vågar. I den bemärkelsen påminner vi mycket om varandra och det ska bli oerhört spännande och se vad vi kan åstadkomma tillsammans, avslutar en förhoppningsfull, Dennis Aulander, Wetterbygden Basketball.

”Sparks Förstafemman Samarbetspartners” innehåller nu följande laguppställning:

  • Pointguard – EPAB
  • Shootingguard – HSB Göta
  • Powerforward – Tasman Metals AB

Det saknas fortfarande några poster i denna femma och Wetterbygden Basketball räknar inom kort att kunna presentera dessa – håll utkik!