Basketjoy logotyp

English School Huskvarna:
Middle school, 3 times, January -22
Senior school, 3 times, January -22
Lower school, 3 times, January -22

Sanda Elementary School:
Senior school, 6 times, November -21

Brodal Elementary School:
Lower school, 1 time, May -22
Middle school, 1 time, May -22
Senior school, 1 time, May -22

Norräng Elementary School:
Lower school, 3 times, December -21
Middle school, 6 times, December -21

Oxhag Elementary School:
Lower school, 3 times, October -21
Middle school, 1 time, January -22
Middle school, 1 time, February -22
Middle school, 1 time, March -22

Österäng School:
Lower school, 3 times, October -21
Upper school, 3 times, November -21 

Alfred Dalin School:
Upper school, 3 times, April -22

Flahults School:
Middle school, 2 times, May -22
Upper school, 2 times, May -22

Basketjoy

– ett projekt för personer med funktionsvariationer som är samfinansierad genom EU-programmet Erasmus+

Wetterbygden Basketball har en del i sin verksamhet som innefattar personer med funktionsvariationer. För att sätta än mer fokus runt denna verksamhet, så vill vi jobba för att bli mer synliga och skapa en bättre grundkompetens runt basketen och dessa spelare.

Detta skall göras genom att utföra utbildnings-clinics för lärare och ledare som jobbar med dessa unga personer. Vi skall även skapa tillfällen för träning och spel på skoltid för elever med dessa handikapp, som skall utföras av några av de bästa coacher och spelare i Europa, och t.o.m några legendariska NBA-spelare!

Vi är givetvis väl medvetna över den situation som just nu råder i världen. Vårt projekt försöker organisera aktiviteter, både fysiska när det är möjligt, men också genom IT-lösningar, såsom videos, utbildningsmtrl och videokonferenser. Detta är då direkt riktat mot både barn och ungdomar, både med och utan handikapp, samt coacher och lärare för att ge dem de bästa möjligheter för utveckling.

Samtidigt finns även en träningsplan om det sker lockdowns eller liknande, samt även instruktioner med hur man skyddar sig mot covid-19 genom videomaterial. Detta skall kunna användas som riktlinjer och instruktioner för både ledare och föräldrar.

Detta projekt skall nå ut till totalt 30 skolor i respektive land varje år i Sverige, England och Spanien.

 • Det betyder att vi kommer nå tusentals barn och totalt 60 skolor i varje land
 • Totalt 180 skolor i de tre länderna när projektet har genomförts.
 • Totalt 540 lektioner skall genomföras, där vi kommer möta uppskattningsvis 16400 elever.

Bulgarien som arrangör till Special Olympic kommer vara den perfekta partnern för detta projektet. Vår partner i Sofia kommer agera mentor för de tre utvalda föreningarna i projektet för att hjälpa till med hur att genomföra och kommunicera på bästa sätt med dessa ungdomar med funktionsvariationer, och hur att uppnå bästa resultat.

Det huvudsakliga målet är att öka denna del i varje deltagande förenings verksamhet, och utöka antalet satellitcenter i Europa för att hjälpa dessa barn och ungdomar.

Dessutom erbjuds verksamheter genom olika event, turneringar och basketball läger, där man kan delta på samma villkor som andra lag och spelare även utan funktionshinder.

Vårt projekt mellan fyra basketklubbar i Spanien, England, Sverige och Bulgarien syftar till att uppnå ett program för basketaktiviteter för integration och inkludering av ungdomar i grundskoleåldern, samordnat av specialister, vilket är tillämpligt på skolor runt om i varje klubb.

Våra idrottsklubbar har en basketavdelning för funktionell mångfald som vill utvidgas, ha synlighet och standardiseras och för detta kliniker och träningssamtal för lärare och lärare, övervakare och tränare som arbetar med dessa ungdomar och lektioner och träningspass i skoltiden för studenter på dessa centra, med några av de bästa tränarna och spelarna i Europa och någon NBA-legend.

Vi är bekymrade över den nuvarande situationen och vårt projekt försöker organisera aktiviteter både personligen när det är möjligt och genom IT-teknik: Videor; Handledning; Videokonferenser för barn, funktionshindrade och icke funktionshindrade; Tränare, monitorer och lärare för att förbättra deras möjligheter. Dessutom en träningsplan i händelse av låsning och hälsosamma instruktioner och säkerhetsinstruktioner mot viruset med videor och en handbok som ska vara en riktlinje för handledare och familjer.

Denna åtgärd kommer att nå minst 30 skolor per år i England, Spanien och Sverige och tusentals barn: 60 skolor per land, 180 skolor totalt i slutet av projektet, 540 skolpass och en uppskattning av 16400 elever. Bulgarien, genom sina Special Olympics, är den perfekta partnern för att leda våra klubbar om hur man presterar och interagerar med unga spelares funktionella mångfald och uppnår bästa resultat.

Målet är att utöka sektionen för varje partner, öka antalet satellitcentra som betjänar dessa pojkar och flickor och erbjuda anordnande av evenemang, turneringar och basketcampus där de kan delta på ett naturligt sätt precis som andra lag av spelare och spelare utan funktionshinder.

Slutligen kommer denna standardisering och synlighet som är tänkt att uppnås, och efter dessa olika aktiviteter och möten mellan klubbar, underlätta möjligheten till rörlighet under en fyra månadersperiod i ett annat deltagande land (2 medlemmar per partner), under samordning och övervakning av utbildningscentrumet för ursprung och gemensamt arbete bland basketklubbarna som fungerar som den centrala axeln. Det vill säga att avsluta med ett komplett basketprogram som är inriktat på en effektiv inkludering av alla personer med funktionell mångfald.

Kommunala F-9-skolor

 • Alfred Dalinskolan 7-9
 • Attarpsskolan F-6
 • Attarpsskolan 7-9
 • Barnarpsskolan F-6
 • Bottnarydsskolan F-6
 • Brodalsskolan F-5
 • Dalviksskolas F-6
 • Egnahemsskolan F-3
 • Ekhagsskolan F-6
 • Flahultsskolan 6-9
 • Gräshagsskolan F-6
 • Grästorpsskolan F-3
 • Hisingstorpsskolan F-6
 • Hovslättsskolan F-6
 • Junedalsskolan 7-9
 • Järsnässkolan F-6
 • Kumlabyskolan F-6
 • Kålgårdsskolan F-6
 • Landsjöskolan F-6
 • Lekerydsskolan F-6
 • Ljungarumsskolan F-6
 • Ljungarumsskolan 7-9
 • Månsarpsskolan F-5
 • Nordskogens skola F-3
 • Norrängsskolan F-6
 • Nyarpsskolan F-6
 • Oxhagsskolan F-1
 • Ribbaskolan F-9 – modellskola
 • Rosenlundsskolan F-6
 • Rosenlundsskolan 7-9
 • Ryds skola F-1
 • Råslättsskolan F-6
 • Sanda Idrottshögstadium 7-9
 • Skärstad skola F-3
 • Slättenskolan F-5
 • Stadsgårdsskolan 7-9
 • Stensholmsskolan F-6
 • Strömsbergsskolan F-3
 • Södergårdsskolan F-6
 • Tabergsskolan F-5
 • Taheskolan F-6
 • Talavidskolan F-6
 • Tenhultsskolan F-6
 • Torpaskolan F-6
 • Torps skola F-6
 • Vätterslundsskolan F-3
 • Ödestugu skola F-6
 • Ölmstadskolan F-6
 • Örserumsskolan F-6
 • Österängsskolan F-6
 • Öxnehagaskolan 2-6

Fristående grundskolor/friskolor

 • Internationella Engelska Skolan i Jönköping, åk 1-9
 • Kungsskolan F-5
 • Kunskapsskolan, åk 4-9
 • Magelungen, åk 6-9
 • Magnus Ladulåsskolan
 • Prolympia F-9
 • Strandskolan
 • Vittra Samset, åk F-9

Gymnasium

 • Bäckadalsgymnasiet (Bäckadal, BD)
 • Erik Dahlbergsgymnasiet (Erik Dahlberg, ED)
 • Per Brahegymnasiet (Per Brahe, PB)
 • Sandagymnasiet (vid Sanda Utbildningscentrum)
 • Lärlingsakademin (LAJ)
 • Region Jönköpings län
 • Tenhults Naturbruksgymnasium
 • Stora Segerstad naturbrukscentrum
 • Fristående gymnasieskolor
 • JENSEN gymnasium
 • Praktiska
 • Kungsgymnasiet
 • LBS Kreativa gymnasiet
 • Magelungens gymnasium
 • Drottning Blankas Gymnasieskola
 • Vettergymnasiet
 • Thoren Business School