Tasman Metals AB är helägt svenskt dotterbolag till Tasman Metals Ltd.

Moderbolaget är ett kanadensiskt börsnoterat prospekterings- och gruvutvecklingsföretag med en renodlad inriktning mot fyndigheter av sällsynta jordartsmetaller (engelsk förkortning REE) i Europa. Användningen av REE ökar kraftigt i världen till följd av dessa ämnens unika egenskaper som utnyttjas i en rad högteknologiska (”Hightech”) och miljöinriktade applikationer (”Greentech”).

Den svenska berggrunden är unik som fyndplats för sällsynta jordartsmetaller, och svenska geologer och kemister har beskrivit nära en tredjedel av de metallerna. En fyndighet av särskilt ovanlig beskaffenhet befinner sig ca 15 km nordnordöst om Gränna vid Vättern. Tasman Metals AB började provborra i Norra Kärr i december 2009. Fyndigheten Norra Kärr är några hundra meter bred och ca 800 meter lång.

www.tasmanmetals.se

VD, Tasman Metals AB, Henning Holmström:

– Satsningen som Wetterbygden Basketball gör, där flera krafter går ihop om en gemensam satsning mot nationell elit på damsidan tycker vi är mycket spännande. Wetterbygden Basketball, precis som vi, har ett mål att bygga upp något från grunden och lyckas, säger Henning Holmström.

– Vi drar här paralleller till vår egen satsning på Norra Kärr i Gränna. Även vi är i en uppbyggnadsfas, där vi får kämpa men där vi förhoppningsvis lyckas bygga upp en långsiktig verksamhet. Skulle vi lyckas bägge två, Wetterbygden Basketball och Tasman Metals AB, med våra respektive satsningar, så ser vi fram emot ett långt samarbete för allas nytta, fortsätter Henning Holmström, VD, Tasman Metals AB.