Redan tidigt stod det klart att Wetterbygden Basketballs ambitioner var att spela sina hemmamatcher inne i nya Arenan, Idrottshuset, Jönköping. Samtal inleddes således med ansvariga på Jönköpings kommun om tider och dessa samtal har förts i mycket god anda tillsammans med övriga intressenter i form av andra idrottsföreningar och tillsammans med Jönköpings kommun utmynnat i att Wetterbygden Basketball nu blir historiska då det aldrig förekommit något förbundsserielag i basket från Vätterbygden som spelat sina hemmamatcher inne i Jönköping tidigare.

Jönköpings Idrottshus är huvudarena för basketboll, handboll, innebandy och gymnastik i Jönköpings kommun. Under samma tak finns fem fullstora sporthallar samt lokaler för styrketräning, kampsport och boxning.

Vid västra torget i centrala Jönköping ligger ett helt kvarter med idrott. Jönköpings Idrottshus invigdes 1939 och har sedan dess byggts till och moderniserats i omgångar, nu senast i form av den nya evenemangsarenan som invigdes den 8 september 2012. Arenan tar 1 500 sittande åskådare och har den imponerande takhöjden av tio meter och utformades i första hand för bollsporter. I den nya Arenan spelar förutom Wetterbygden Basketball också Jönköpings Innebandyklubb sina matcher i Superligan, även handbollsklubbarna IF Hallby och Cyrus har sitt hemmasäte här.

http://www.jonkoping.se/upplevagora/sportochfritidsanlaggningar/sporthallar/jonkopingsidrottshus/arenanijonkopingsidrottshus.4.59714eb913702acdc96363f.html

Thomas Ekström, Wetterbygden Basketball:

– Basketen i Vätterbygden har under lång tid förknippats med Huskvarna och där finns det naturligtvis många saker och minnen att känna stolthet över. Men i samband med att vi nu försöker åstadkomma något helt nytt i form av Wetterbygden Basketball så känner vi en stark attraktionskraft mot den nya Arenan inne i Jönköping. Vi både tror och hoppas att Arenan attraherar spelare, ledare, funktionärer, publik, media och samarbetspartners på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit fallet i Huskvarna, säger Thomas Ekström.

– Idrottshuset inne i Jönköping är känt för att vara ett innebandy och handbollsnäste något vi vill försöka ändra på genom att succesivt etablera Wetterbygden Basketball. Vi har också märkt att våra samarbetspartners gärna förknippas med Jönköping, ytterligare en anledning för oss att synas i ännu större utsträckning inne i Jönköpings finaste Arena, avslutar Thomas Ekström.

Det händer mycket nu – håll utkik till veckan när Wetterbygden Basketball räknar med att presentera ytterligare en ”Sparks Förstafemman Samarbetspartner”!