Sanda BBK vill hälsa alla medlemmar välkomna till föreningens årsmöte.

Mötet kommer hållas söndagen 20 Mars kl.10.00 på Sandagymnasiet (Alf Henriksson-salen).

Ev motioner måste lämnas via mail senast söndagen 6 mars på info@wbbasket.se.

Varmt Välkomna

Styrelsen